Ilma-aseet luvanvaraisiksi

Ampuma-aselakia ollaan uudistamassa. Ennen ilman lupaa, kenen tahansa hankittavissa olleet ilma-aseet, kuten ilmakiväärit, luokitellaan uusien säännösten mukaan luvanalaisiksi aseiksi. Tällä hetkellä luvanalaisuus pätee vain voimakkaampiin ilma-aseisiin ja varsijousiin. Jos uusia säännöksiä koskeva ilma-ase on hankittu ennen lakien voimaantulemista, on myös näille aseille hankittava lupa ja esitettävä se poliisille. Tällaisia aseita on kuitenkin vain harvoissa kodeissa Suomessa, ja tehottomampia ilma-aseita saa edelleen pitää hallussa ilman lupaa. Järeämmillä aseilla on kuitenkin Suomessa oma harrastelijakuntansa, joten on syytä tarkistaa omiin aseisiin liittyvät päivitetyt lait ja säännökset. Uusien säännösten katsotaan olevan perusteltuja, sillä voimakkaammissa ilma-aseissa riittää voimaa ruutiaseiden tasoiseen vahinkoon.

Yhdysvaltojen aselait ovat Euroopan aselakeja huomattavasti vapaampia

Kaikkialla aseiden hankintaan ja hallussapitoon liittyvät lait eivät ole yhtä tiukkoja kuin Suomessa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa aseen hankkiminen on uskomattoman helppoa. Yhdysvaltojen perustuslaissa aseenkanto luokitellaan jokaisen perustavanlaatuiseksi oikeudeksi. Aseenkantoon liittyvät lait kuitenkin 200px-usp_compact_on_flecktarnvaihtelevat osavaltioittain, joista toisissa säännökset ovat tiukempia ja toisissa vapaampia. Esimerkiksi Georgian osavaltion Kennesawissa on lain mukaan jokaisessa kotitaloudessa oltava ase ja ammuksia. Ennen käsiaseiden omistaminen ja kantaminen oli kiellettyä tietyissä osavaltioissa, kuten New York Cityssä, mutta 2010 vuodesta lähtien Yhdysvaltojen korkein oikeus on poistanut aseenkantoa, ostamista ja omistamista koskevat rajoitukset kaikista osavaltioista vedoten perustuslain määrittämään jokaisen kansalaisen aseenkanto-oikeuteen. Yhdysvalloissa tavanomaisia käsiaseita ei tarvitse rekisteröidä, ja usein aseen ostamisen rajoitteena on vain 18 vuoden ikä, mutta tätäkään rajoitusta ei kaikissa osavaltioissa ole. Vapaiden aseenkantolakien on spekuloitu vaikuttavan Yhdysvalloissa tiheään tapahtuneisiin ampumavälikohtauksiin kouluissa ja kauppakeskuksissa. Useissa kouluissa oppilaiden on kuljettava metallinpaljastimen lävitse saapuessaan kouluun, mutta joidenkin osavaltioiden lait eivät vaadi kouluja noudattamaan tätä menettelyä. Yhdysvaltojen aselait ovat erittäin vapaamuotoiset verrattuna esimerkiksi Iso-Britannian aselakeihin, jotka sallivat ampuma-aseiden hallussapidon käytännössä vain metsästystarkoituksiin, ja kaikkien käsiaseiden hallussapito on tiukasti kiellettyä.

EU sanelee myös Suomen aselait

Suomen aselait eivät ole aivan Iso-Britannian luokkaa, mutta Yhdysvaltojen tapaista perustuslaissa määriteltyä oikeutta aseen kantamiseen ei Suomessa kuitenkaan ole. Vaikka Suomen perustuslaki sallisikin jokaiselle aseenkanto-oikeuden, ei asetta myönnettäisi ihan kenelle tahansa, sillä Euroopan asedirektiivi ohjaa myös Suomen lainsäädäntöä. Aseiden hankinta- ja hallussapitosäännökset saattavat pian kiristyä, sillä vuoden 2015 Pariisin terrori-iskujen jälkeen EU on nostanut aselakien kiristämisen uudelleen pöydälle. Suomen tilanteeseen tämä vaikuttaisi erityisen vakavasti, sillä uusi direktiivi kieltäisi kaikenlaisten puoliautomaattiaseiden käytön EU-alueella. Suomessa lähes kaikki reserviläisjärjestöjen harjoitukset suoritetaan tällaisilla aseilla, ja direktiivin toteutuessa nämä aseet jouduttaisiin poistamaan ja reserviläisten ampumaharjoitukset loppuisivat käytännössä lähes kokonaan. Poliisin tilastojen mukaan Suomessa kansalaisten hallussa on tällä hetkellä noin 21 000 puoliautomaattiasetta, jotka direktiivin tullessa voimaan jouduttaisiin kokonaan takavarikoimaan valtion puolesta, sillä hallussapito- ja myyntikiellon myötä nämä aseet olisivat täysin arvottomia ja käyttökelvottomia. Suomen on tosin mahdollista hakea kansallista poikkeusta lain noudattamiseen, mikäli EU:n ajama direktiivi lopulta tulee voimaan, joten täysin toivoton tilanne ei kuitenkaan ole.