Ilma-aseammunta

Paineilma-aseita on käytetty sekä sota-aseina että metsästykseen. Vanhimmat paineilma-aseet ovatkin jo 1500-luvulta. Tuohon aikaan näiden aseiden kaliiperit olivat huomattavasti suurempia kuin nyt. Ennen ilma-aseet olivat myös nykyistä tehokkaampia. Viime vuosikymmeninä ampumaharrastus on lisännyt suosiotaan Suomessa. Tämän suosion myötä viime aikoina on tullut myös useita uusia ilma-aselajeja. Maailmalla hyvin suosittuja ovat Airsoft muovikuula-aseilla pelattavat maastopelit ja Paintti, jossa pelataan maastossa värikuula-aseilla. Kaatuviin metallisiin tauluihin tehtävää maastoammuntaa kutsutaan Siluetiksi. Kasa-ammunnan ideana on tarkkuusammunta yli 25 metrin matkalle. Field target puolestaan on maastossa kaatuviin maalilaitteisiin tehtävää tarkkuusammuntaa. Näillä edellä mainituilla lajeilla on yli kymmeniä miljoonia harrastajia Suomen rajojen ulkopuolella.

Ammuntaharrastus parantaa kehonhallintaa ja keskittymiskykyä

Ammuntaharrastus ei ole vain mukavaa ajankulua, vaan se auttaa saamaan paremman tasapainon ja parantaa kehonhallintaasi. Urheiluammunta ei ole harrastuksena kallis, sillä siinä ei tarvitse hankkia mitään kalliita varusteita. Lajia aloitellessa asuksikin käy ihan tavallinen collegeasu. Oman 10m_air_rifle_target-svgaseen hankkimista voi siirtää myöhempään, sillä ampumaseuran laina-aseilla pärjää alussa ihan hyvin. Omien kuulosuojainten hankintaa kuitenkin suositellaan kaikille ampumaharrastuksen aloittajille. Se tosiasia, että ammuntaharrastus parantaa keskittymiskykyä, ei ole mikään tuulesta temmattu juttu. Ampumaradalla ollessaan pitää osata keskittyä siihen omaan aseenhallintaansa ja tuloksia saadakseen myös siihen omaan edessään olevaan maalitauluun. Keskittymistäkin voi harjoitella niin, että pystyy kokoamaan itsensä vaikkapa tärkeässä kilpailutilanteessa. Keskittyminen on ajatusten ja aistitoimintojen kohdistamista ja siihen saattaa liittyä myös fyysinen tekeminen. Ampumaradalla sitä voidaan soveltaa niin, että suljetaan ulkomaailma ulkopuolelle ja suunnataan ajatukset siihen käsillä olevaan hetkeen. Suljetaan myös muut kilpailijat ulkopuolelle ja keskitytään siihen omaan suoritukseen. Ampumaharrastuksen parissa ei kuitenkaan tarvitse osallistua kilpailuihin, vaan se on täysin vapaaehtoista. Ampumaradalla voi käydä vain omaksi ilokseen.

Ampumaratojen tiukat ympäristövaatimukset

Ihan joka paikkaan ei voi tehdä ampumarataa, sillä niiden ympäristöluvat voivat olla hyvinkin kalliita. Joissakin tapauksissa ne saattavat maksaa jopa kymmeniä tuhansia euroja. Ampumaradat luokitellaan kahteen luokkaan kesäkuussa 2015 voimaan tulleen ampumaratalakiuudistuksen perusteella. Ampumaurheilukeskuksessa saadaan ampua yli 300 000 laukausta vuodessa ja siellä on usean eri lajin ratoja. Vähäinen ampumarata taas on sellainen, jossa saa ampua enintään 10 000 laukausta vuodessa. Ampumaratojen ympäristövaatimukset ovat tiukkoja. Seurojen on joskus jopa pitänyt sulkea ampumaratoja, koska selvityksiä ei ole pystytty tekemään ajoissa. Kustannukset ovat myös saattaneet olla niin korkeita, ettei ampumaseuralla ole ollut mahdollisuutta selvitä niistä. Melukartoitus on yksi tärkeimmistä osa-alueista. Usein tehdään myös tarkka maaperä- ja pohjavesikartoitus. Vesinäytteitä pitää lähettää tarkastettavaksi pari kertaa vuodessa. Tässä selviää syy, miksi useiden ampumaratojen käytöstä on maksettava. Kaikilta ampumaradoilta ei lupaselvityksiä ole edes vaadittu. Näissä tapauksissa ampumaradan käyttö on ollut niin satunnaista tai pientä, ettei lupaselvittelyjä ole katsottu aiheelliseksi. Suomessa on tällä hetkellä noin 800 ulkona sijaitsevaa ja toiminnassa olevaa ampumarataa.